วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

การจัดการกับอาการเจ็บหน้าอกการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่
การจัดการกับอาการเจ็บหน้าอก

1. อาการเจ็บหน้าอกเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่อย่างไร
อาการเจ็บหน้าอก เป็นอาการแสดงถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง สาเหตุเกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เลือดสามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอ และลดการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ
2. ทำไมต้องรีบไข หรือจัดการกับอาการเจ็บหน้าอก ถ้าปล่อยให้อาการเจ็บหน้าอกดำเนินไปเรื่อยๆ จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ และเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด


3. อาการเจ็บหน้าอกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีลักษณะอย่างไร
โดยทั่วไปแล้วลักษณะอาการเจ็บหน้าอกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ดังต่อไปนี้
- อาการเจ็บหน้าอกชนิดคงที่ ส่วนใหญ่อาการเจ็บหน้าอกมักจะไม่รุนแรง เป็นเพียงชั่วขณะและมักเกิดในขณะที่ทำกิจกรรม
- เจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่ อาการเจ็บหน้าอกชนิดนี้มีความรุนแรงมากกว่าชนิดคงที่ โดยทั่วไปแล้วมักมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงปานกลางเกิดเป็นพักๆ แต่เป็นถี่มากขึ้นเกิดขึ้นทั้งขณะพักและมีกิจกรรม
- อาการเจ็บหน้าอกแบบกล้ามเนื้อหัวใจตาย อาการเจ็บหน้าอกมักเป็นนานมากกว่า 30 นาที เนื่องจากมีการตีบตันของหลอดเลือดแบบสมบูรณ์ หรืออาจบอกได้ว่าตีบตัน 100% อาการเจ็บหน้าอกชนิดนี้มักมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น เหงื่อแตก หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อย ใจสั่น เป็นต้น
อย่าลืม!!! สังเกตว่า ถ้าอาการเจ็บหน้าอกที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลง และทำให้หัวใจขาดเลือดเพียงชั่วขณะ ผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บหน้าอกไม่นาน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าเจ็บหน้าอกประมาณ 5-15 นาที แล้วอาการเจ็บหน้าอกจะดีขึ้นถ้าได้พักหรืออมยาใต้ลิ้นลักษณะอาการเจ็บหน้าอก
- ระยะเวลาเจ็บหน้าอกจะนานมากกว่า 30 นาที หรือบางทีเป็นชั่วโมง
- ลักษณะการเจ็บหน้าอกจะคล้ายมีของหนักมาทับ ถูกบีบรัด รู้สึกหายใจไม่ออก
- ตำแหน่งที่เจ็บ อาจเป็นที่หน้าอกด้านซ้าย หรือร้าวไม่ยัง อวัยวะอื่น ได้แก่ บริเวณไหล่ คอ กราม ฟันและแขน
- อาการเจ็บมักไม่สัมพันธ์กับการออกกำลัง อยู่เฉย ๆ ก็อาจเกิด เจ็บหน้าอกได้
- อาจมีอาการอื่นร่วมด้วยได้แก่หายใจหอบ เหนื่อย มีเหงื่อออก คลื่นไส้อาเจียน เป็นลม หมดแรงหัวใจเต้นเร็วหรือเต้น ผิดจังหวะ
- สำหรับผู้สูงอายุอาการที่เกิดร่วมกับอาการเจ็บหน้าอก ได้แก่ อาการหายใจลำบาก คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ เหงื่อออกมากสับสนหมดสติอ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ หัวใจเต้นแรงเร็ว ปอดบวมน้ำหัวใจล้มเหลว

วิธีการจัดการกับอาการเจ็บหน้าอกเมื่อท่านมีอาการเจ็บหน้าอกควรทำอย่างไร
นั่งพักหรือนอนพัก
- อมยาใต้ลิ้น ผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายควรพกยาอมใต้ลิ้นติดตัวไว้เสมออย่างน้อย 3-5 เม็ด เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกให้อมยาใต้ลิ้นทันที 1 เม็ดและอมซ้ำได้อีก 2 เม็ดครั้งละ 1 เม็ดโดยห่างกัน 5 นาที แต่ถ้าอาการไม่ทุเลาลง ควรรีบพบแพทย์
- ในขณะที่อมยาควรนั่งลงหรือนอนพัก เพราะยาจะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวอาจจะทำให้มีอาการหน้ามืดเป็นลมได้
- ในขณะอมยา ควรมีการสังเกตยาที่มีคุณภาพจะรู้สึกซ่าลิ้นไม่ควรเก็บยานานเกิน 2 เดือนและควรเก็บในขวดสีน้ำตาลไม่ให้ถูกแสงแดด
- ทำจิตใจให้สบาย คลายเครียด ไม่โกรธ ไม่กังวล


วิธีการใช้ยาเพื่อลดอาการเจ็บแน่นหน้าอก
ยาที่นิยมใช้ คือ ไอซอดิล (Isordil) ยานี้จะมีผลขยายหลอดเลือดดำทั่วร่างกายและหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีโดยช่วยลดอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้
คำแนะนำในขณะใช้ยา
ยาอมใต้ลิ้น
- จะใช้ในกรณีที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกยาจะออกฤทธิ์ลดอาการเจ็บหน้าอกได้เร็วโดยการอมยาใต้ลิ้น ครั้งละ 1 ม็ดหากภายใน 5 นาทีอาการไม่ดีขึ้นอมซ้ำได้ครั้งละ 1 เม็ดกรณีอมยาติดต่อกันเกิน 3 เม็ดแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปโรงพยาบาล
- ขณะอมยาควรนั่งพักหรือนอนพักเนื่องจากยามีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดอาจทำให้ความดันโลหิตต่ำได้ เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียนหรือปวดศีรษะได้
- วิธีการเก็บรักษายา ควรเก็บในภาชนะที่ทึบแสงเนื่องจากแสงสว่างและความชื้นจะส่งผลให้ยาเสื่อมคุณภาพได้
- ถ้าอมยาแล้วไม่ซ่าเหมือนเดิมไม่ควรใช้ยานั้นอีกเนื่องจากยาเสื่อมคุณภาพ
- รพกพายาอมใต้ลิ้นติดตัวไว้ตลอดเวลา ประมาณ 3-5 เม็ดการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่
การจัดการกับอากการเจ็บหน้าอก
1. อาการเจ็บหน้าอกเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่อย่างไร
อาการเจ็บหน้าอก เป็นอาการแสดงถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง สาเหตุเกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เลือดสามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้เพียงพอ และลดการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจ
2. ทำไมต้องรีบไข หรือจัดการกับอาการเจ็บหน้าอก
ถ้าปล่อยให้อาการเจ็บหน้าอกดำเนินไปเรื่อยๆ จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ และเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด
3. อาการเจ็บหน้าอกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีลักษณะอย่างไร
โดยทั่วไปแล้วลักษณะอาการเจ็บหน้าอกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ดังต่อไปนี้
- อาการเจ็บหน้าอกชนิดคงที่ ส่วนใหญ่อาการเจ็บหน้าอกมักจะไม่รุนแรง เป็นเพียงชั่วขณะและมักเกิดในขณะที่ทำกิจกรรม
- อาการเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่ อาการเจ็บหน้าอกชนิดนี้มีความรุนแรงมากกว่าชนิดคงที่ โดยทั่วไปแล้วมักมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรงปานกลางเกิดเป็นพักๆ แต่เป็นถี่มากขึ้นเกิดขึ้นทั้งขณะพักและมีกิจกรรม
- อาการเจ็บหน้าอกแบบกล้ามเนื้อหัวใจตาย อาการเจ็บหน้าอกมักเป็นนานมากกว่า 30 นาที เนื่องจากมีการตีบตันของหลอดเลือดแบบสมบูรณ์ หรืออาจบอกได้ว่าตีบตัน 100% อาการเจ็บหน้าอกชนิดนี้มักมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น เหงื่อแตก หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อย ใจสั่น เป็นต้น
อย่าลืม!!! สังเกตว่า ถ้าอาการเจ็บหน้าอกที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดหัวใจตีบแคบลง และทำให้หัวใจขาดเลือดเพียงชั่วขณะ ผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บหน้าอกไม่นาน ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าเจ็บหน้าอกประมาณ 5-15 นาที แล้วอาการเจ็บหน้าอกจะดีขึ้นถ้าได้พักหรืออมยาใต้ลิ้น
ลักษณะอาการเจ็บหน้าอก
- ระยะเวลาเจ็บหน้าอกจะนานมากกว่า 30 นาที หรือบางทีเป็นชั่วโมง
- ลักษณะการเจ็บหน้าอกจะคล้ายมีของหนักมาทับ ถูกบีบรัด รู้สึกหายใจไม่ออก
- ตำแหน่งที่เจ็บ อาจเป็นที่หน้าอกด้านซ้าย หรือร้าวไม่ยัง อวัยวะอื่น ได้แก่ บริเวณไหล่ คอ กราม ฟันและแขน
- อาการเจ็บมักไม่สัมพันธ์กับการออกกำลัง อยู่เฉย ๆ ก็อาจเกิด เจ็บหน้าอกได้
- อาจมีอาการอื่นร่วมด้วยได้แก่หายใจหอบ เหนื่อย มีเหงื่อออก คลื่นไส้อาเจียน เป็นลม หมดแรงหัวใจเต้นเร็วหรือเต้น ผิดจังหวะ
- สำหรับผู้สูงอายุอาการที่เกิดร่วมกับอาการเจ็บหน้าอก ได้แก่ อาการหายใจลำบาก คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ เหงื่อออกมากสับสนหมดสติอ่อนเพลีย เหนื่อยหอบ หัวใจเต้นแรงเร็ว ปอดบวมน้ำหัวใจล้มเหลว
วิธีการจัดการกับอาการเจ็บหน้าอกเมื่อท่านมีอาการเจ็บหน้าอกควรทำอย่างไร
นั่งพักหรือนอนพัก
- อมยาใต้ลิ้น ผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายควรพกยาอมใต้ลิ้นติดตัวไว้เสมออย่างน้อย 3-5 เม็ด เมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกให้อมยาใต้ลิ้นทันที 1 เม็ดและอมซ้ำได้อีก 2 เม็ดครั้งละ 1 เม็ดโดยห่างกัน 5 นาที แต่ถ้าอาการไม่ทุเลาลง ควรรีบพบแพทย์
- ในขณะที่อมยาควรนั่งลงหรือนอนพัก เพราะยาจะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวอาจจะทำให้มีอาการหน้ามืดเป็นลมได้
- ในขณะอมยา ควรมีการสังเกตยาที่มีคุณภาพจะรู้สึกซ่าลิ้นไม่ควรเก็บยานานเกิน 2 เดือนและควรเก็บในขวดสีน้ำตาลไม่ให้ถูกแสงแดด
- ทำจิตใจให้สบาย คลายเครียด ไม่โกรธ ไม่กังวล
วิธีการใช้ยาเพื่อลดอาการเจ็บแน่นหน้าอก
ยาที่นิยมใช้ คือ ไอซอดิล (Isordil) ยานี้จะมีผลขยายหลอดเลือดดำทั่วร่างกายและหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีโดยช่วยลดอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้
คำแนะนำในขณะใช้ยา
ยาอมใต้ลิ้น
- จะใช้ในกรณีที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกยาจะออกฤทธิ์ลดอาการเจ็บหน้าอกได้เร็วโดยการอมยาใต้ลิ้น ครั้งละ 1 ม็ดหากภายใน 5 นาทีอาการไม่ดีขึ้นอมซ้ำได้ครั้งละ 1 เม็ดกรณีอมยาติดต่อกันเกิน 3 เม็ดแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปโรงพยาบาล
- ขณะอมยาควรนั่งพักหรือนอนพักเนื่องจากยามีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดอาจทำให้ความดันโลหิตต่ำได้ เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียนหรือปวดศีรษะได้
- วิธีการเก็บรักษายา ควรเก็บในภาชนะที่ทึบแสงเนื่องจากแสงสว่างและความชื้นจะส่งผลให้ยาเสื่อมคุณภาพได้
- ถ้าอมยาแล้วไม่ซ่าเหมือนเดิมไม่ควรใช้ยานั้นอีกเนื่องจากยาเสื่อมคุณภาพ
- ควรพกพายาอมใต้ลิ้นติดตัวไว้ตลอดเวลา ประมาณ 3-5 เม็ดการปรับลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่
แผนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่

การปรับลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่
เมื่อคุณมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่


1) การเลิกสูบบุหรี่ การสูบหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ พบว่าร้อยละ 75 ของผู้ที่สูบบุหรี่ตาย
จากโรคหลอดเลือดหัวใจดังนั้นผู้ที่สูบบุหรี่ควรเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
ควรดูแลตนเองให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด มีควันบุหรี่มากๆ
เนื่องจากสารนิโคตินในบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง
และกระตุ้นการทำงานของหัวใจที่มากเกินไป


2) งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ ถึงแม้ว่า จะพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณน้อยๆจะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ แต่หากดื่มในปริมาณที่มากและระยะเวลานานจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ และมีผลกระทบต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ แลนอกจากนี้ยังพบว่ามีผลทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นด้วย ส่วนเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ สารที่อยู่เครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ จะทำให้หัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะและทำงานหนักมากขึ้นได้

3) การควบคุมระดับไขมันในเลือด โดยผู้ป่วยจะต้องมีการควบคุมอาหารที่มีโคเลสเตอรอล ได้แก่ งดอาหารจำพวกเครื่องในสัตว์ สมองสัตว์ หมูสามชั้นอาหารทะเลยกเว้นปลาทะเล ไข่แดง เนยแข็ง น้ำมันสัตว์ ในการประกอบอาหารให้หันมาเลือกใช้น้ำมันที่ได้มาจากพืชแทน ได้แก่ น้ำมันจากข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันมะกอก น้ำมันเม็ดฝ้าย (ยกเว้นน้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าว) เป็นต้น ลดอาหารประเภทผัดหรือทอดใช้วิธี การต้มหรือนึ่งแทน


4) การควบคุมระดับความดันโลหิต อาจกล่าวได้ว่าความดันโลหิตสูงเปรียบเสมือน “ฆาตกร” เมื่อมีความดันโลหิตสูง หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นในการบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอ ถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดหัวใจโตและเป็นผลเสียต่อเส้นเลือด เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากแรงอัด โดยทำเกิดแผลถลอกในหลอดเลือด ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นแผลที่มีลักษณะแข็งและสูญเสียความยืดหยุ่น หรือ หลอดเลือดแข็งตัวได้ ดังนั้น ผู้ป่วยควรรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความดันโลหิตสูง ได้แก่ การลดอาหารที่มีรสเค็ม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และ ลดความเครียด

5) การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้าให้อยู่ในระดับ 80–120 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรือ ระดับน้ำตาลเฉลี่ยโดยการตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซีต่ำกว่า 7 % ซึ่งระดับน้ำตาลที่สูงหรือควบคุมไม่ได้จะทำให้เกิดการทำลายผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดขาดการยืดหยุ่น และเกิดหลอดเลือดแข็งตัวได้ ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยจึงควรควบคุมอาหารโดยการลดอาหารที่มีรสหวานและปริมาณของคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ อาหารจำพวกแป้ง ควรรับประทานอาหารประเภทผักที่มีการใยมากทดแทน และควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ต่ำกว่า 130/85 มิลลิเมตรปรอท

6) การควบคุมน้ำหนักตัว ควรมีการรักษารูปร่างไม่ให้อ้วน โดยควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป โดยคิดจากดัชนีมวลกาย คือ

น้ำหนักเป็นกิโลกรัม
( ส่วนสูงเป็นเมตร)2
ค่าปกติของคนไทย ควรอยู่ในช่วง 19.5-25
- ถ้ามีค่ามากกว่า 25-30 กก./ตารางเมตร ถือว่า “น้ำหนักเกิน”
- ถ้าค่ามากกว่า 30 ถือว่าเป็น “โรคอ้วน”


7) การควบคุมความเครียด ความเครียดส่งผลให้เกิดโรคหัวใจหรือการกำเริบของหัวใจได้ ดังนั้น
จึงควรทำจิตใจให้ผ่องใส มีการพักผ่อนที่เพียงพอ หลีกเลี่ยงภาวะเครียดทางด้านจิตใจ โกรธ หงุดหงิด
อารมณ์เสียบ่อยๆ และควรมีการผ่อนคลาย ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับความชอบของ
แต่ละบุคคลเช่น การฝึกการหายใจ การทำสมาธิ การสวดมนต์ การฟังดนตรีเบาๆ การใช้จินตนาการนึกถึง
ภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจ การนวด การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น หลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตแบบแข่งขันหรือทำอะไรที่รีบร้อน อารมณ์ตึงเครียด ขาดการผักผ่อน ซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายมีความเครียดได้8) การออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่ เหมาะสมที่สุด คือ การเดิน อย่าลืมว่าระยะเวลาการฟื้นคืนหายของกล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดใช้เวลา เดือนครึ่งถึง 2 เดือน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเกิดโรค ท่านจึงจะสามารถทำกิจกรรมหรือทำงานได้ตามปกติหรือเกือบปกติ ถ้าไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลก่อน


ปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่แผนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้


1) ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถที่จะเฝ้าระวังและปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ได้แก่

1.1) อายุ พบว่าอายุที่มากขึ้นหลอดเลือดจะมีการแข็งตัว และเสียความยืดหยุ่น จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น โดยเฉพาะในเพศชายที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือนที่ไม่ได้รับฮอร์โมนหรือมีอายุมากกว่า 55 ปี

1.2) เพศ พบว่าในเพศชายมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มากกว่าเพศหญิงถึง 3 เท่า แต่ในเพศหญิงที่หมดประจำเดือนมีความเสี่ยงในการเกิดเท่าๆกับเพศชาย ซึ่งเชื่อว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน และความเสี่ยงนี้จะสูงเท่าๆกันเมื่ออายุประมาณ 65 ปี
1.3) พันธุกรรม พบว่าผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือเสียชีวิตกะทันหันในอายุที่น้อย จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มากกว่าคนทั่วไป 2) ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรง การกลับเป็นซ้ำของโรค และการเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้ มีดังนี้
2.1) การสูบบุหรี่ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคนี้ เนื่องจากสานิโคติน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซค์ในบุหรี่จะทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้น และมีความต้องการที่จะใช้ออกซิเจนมากขึ้น โดยเมื่อสูดควันบุหรี่เข้าสู่ร่างกาย จะมีผลต่อการลดปริมาณของเลือด และออกซิเจนที่ไปสู่หัวใจ และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย การที่ปริมาณเลือดและออกซิเจนไปสู่หัวใจลดลง จะทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก และการสูบบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง เนื่องจากจะทำให้มีการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดด้านในมากขึ้น ทำให้เกิด "หลอดเลือดแข็งตัว" โดยถ้าเกิดที่หลอดเลือดแดงโคโรนารี่แล้ว จะส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง นำไปสู่ภาวะหัวใจขาดเลือดได้ และเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด


2.2) ไขมันหรือโคเลสเตอรอลในเลือดสูง จริง ๆ แล้วโคเลสเตอรอลเป็นสารที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์มากต่อร่างกาย แต่หากมีปริมาณมากเกินไป จะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ เนื่องจากโคเลสเตอรอลดังกล่าวจะก่อตัวเป็นตะกันมาเกาะที่ผนังหลอดเลือดแดง ซึ่งทำให้เกิดการตีบแคบของหลอดเลือด หลอดเลือดแดงแข็ง ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลง ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจไม่ดี และหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้น นำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
2.3) โรคเบาหวาน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้นั้น จะทำให้หลอดเลือดแดงและหลอดเลือดฝอยเกิดการแข็งตัว อีกทั้งผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มักพบความผิดปกติของไขมัน คือ ระดับไตรกลีเซอไรด์สูง ระดับเอช ดี แอล โคเลสเตอรอลซึ่งเป็น “ไขมันตัวดี” ต่ำ และ แอล ดี แอล ซึ่งเป็น “ไขมันตัวร้าย” สูง จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้สูง
2.4) ความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงก่อให้เกิดความเสียหายต่อหัวใจและหลอดเลือด โดยจะทำให้หลอดเลือดบีบตัวแรงขึ้น ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดถูกทำลาย มีไขมันมาเกาะที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบตันแคบลง ส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของร่างกายให้เพียงพอ

2.5) ความเครียด ผู้ที่มีบุคลิกภาพชนิดเอ จะเป็นผู้ที่มีลักษณะก้าวร้าว ชอบแข่งขัน รีบร้อน มีความอดทนน้อย ใจร้อน โมโหง่าย ร่างกายจะหลั่งสารความทุกข์ออกมา ทำให้หลอดเลือดมีการหดตัว ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ทำให้การไหลเวียนเลือดไม่เป็นไปตามปกติ หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้สูง

2.6) โรคอ้วน ความอ้วนแสดงถึงภาวะสุขภาพที่ไม่ดี เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โดยน้ำหนักตัวที่มากเกินไปจะเพิ่มภาระให้กับหัวใจ ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้น และนอกจากนี้พบว่าความอ้วนมีผลทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์ และเอช ดี แอล โคเลสเตอรอลต่ำ แต่ แอล ดี แอล โคเลสเตอรอลสูง จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมาก


2.7) การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และคาเฟอีน ในคนที่ดื่มสุราจัดเป็นประจำจะทำให้เกิดโรคหัวใจได้มากกว่าคนที่ดื่มน้อยกว่า หรือคนที่ไม่ดื่มสุราเลย เนื่องจากแอลกอฮอล์จะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ และยังอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกล้ามเนื้อหัวใจด้วย โดยพบว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมมากกว่า 12 ดีกรีเป็นประจำมากกว่า 60 ซีซีต่อวัน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากกว่าผู้ที่ดื่มน้อยกว่าถึง 4 เท่า และผู้ที่ดื่มกาแฟ 2-5 แก้วต่อวัน มีผลต่อการทำงานของหัวใจ และถ้าดื่มมากกว่านี้จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้
2.8) การขาดการออกกำลังกาย เนื่องจากการออกกำลังเป็นประจำนั้นจะช่วยให้สมรรถภาพของหัวใจดีขึ้น ลดระดับไขมันในเลือด ลดความดันโลหิต ดังนั้นการขาดการออกกำลังที่สม่ำเสมอจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มาก


วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552

แผนการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่
โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่


1. โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ คืออะไร โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่
หมายถึง โรคที่เกิดจากภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการตีบหรือตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเกิดภาวะขาดเลือดไปเลี้ยง ถ้าเป็นรุนแรงก็จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมา
บางคน เรียกว่า
“โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ”
บางคน เรียกว่า
“โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด”
บางคน เรียกว่า “โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย”
เป็นโรคเดียวกันนะค่ะ เพราะมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจ
มีการตีบ ตัน หรือแข็งตัว ทำให้เลือดไปลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอค่ะ


2. ลักษณะของหลอดเลือดแดงโคโรนารี่
เส้นเลือดที่ไ
ปเลี้ยงหัวใจ เรียกว่า เส้นเลือดแดงโคโรนารี่ เป็นหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ ทำหน้าที่ในการนำเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจ มี 3 เส้นไปเลี้ยงหัวใจด้านขวา 1 เส้นและไปเลี้ยงหัวใจด้านซ้าย 2 เส้น โดยเส้นเลือดแดงโคโรนารี่ด้านขวา จะเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้านขวา และกล้ามเนื้อหัวใจด้านซ้ายส่วนล่าง ส่วนเส้นเลือดแดงโคโรนารี่ด้านซ้าย จะเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้านซ้ายที่เหลือทั้งหมด ซึ่งจะแตกออกเป็น 2 แขนง คือ แขนงที่มาด้านหน้า และแขนงที่อ้อมไปด้านหลัง3. อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค
สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ การตีบ ตัน หรือแข็ง ของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่า อะเทอโรสเคอโรซีส เกิดจากการมีไขมันมาพอกอยู่ที่ผนังหลอดเลือดด้านในซึ่งจะค่อยๆเริ่มก่อตัวขึ้น ทำให้รูของหลอดเลือดตีบแคบลงจนอุดตัน และแสดงอาการของการขาดเลือดมาเลี้ยงในที่สุด
4. การอุดตันของหลอดเลือดแดงมีผลกับหัวใจอย่างไรหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ เปรียบได้เหมือนท่อน้ำ ประปา เมื่อตะกรันมาเกาะ จะทำให้มีการอุดตัน เมื่อมี การสะสมมากขึ้นๆ การไหลของน้ำในท่อก็จะลดลง เช่นเดียวกับหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ เมื่อมีไขมัน มาเกาะตัวในหลอดเลือดมากขึ้นๆ เรื่อยๆ เลือดที่จะไป เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ลดลง เมื่อมีการอุดตันบริเวณไหน กล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้นก็ได้รับเลือดลดลง เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเวลาผ่านไป ก็กลายเป็น “กล้ามเนื้อหัวใจตาย” ได้

5.อาการ และอาการแสดงของโรคเป็นอย่างไร
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ด้วย อาการเจ็บหน้าอก โดยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางร้าวไปไหล่ซ้ายและแขนซ้าย บางรายมีปวดร้าวขึ้นไปตามคอ อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นมากขึ้นเวลาออกแรง เมื่อนั่งพักจะดีขึ้น ในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตัน จะทำให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ จนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุด ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรง กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น ถ้านำส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจเสียชีวิตได้6.แนวทางการรักษาโรคนี้มีอะไรบ้าง
ปัจจุบันมีการรักษาหลายวิธี ดังนี้


1) การรักษาโดยใช้ยา เป็นวิธีการรักษาหลักใน รายที่เป็นไม่มาก หรือช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยหอบ อาจใช้เป็นวิธีการรักษาเดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่น กลุ่มยาที่ใช้ในการรักษาโรคนี้มีหลายกลุ่ม ที่สำคัญได้แก่ ยาขยายหลอดเลือด ยาลดความดัน ยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด และยาลดไขมัน ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดในเรื่อง “ยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ”2) การรักษาโดยการสวนหัวใจทำบอลลูนขยายเส้นเลือด และการใส่โครงลวดตาข่ายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ ที่พบว่าสามารถลดอัตราการตาย และลดอัตราการเกิดโรคซ้ำ ได้ดีโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากหัวใจ


3) รักษาโดยการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจทำทางเบี่ยงหัวใจ วิธีนี้นิยมใช้มาก
ในปัจจุบัน เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยร้อยละ 98 สามารถกลับมาใช้ชีวิต
ได้อย่างปกติโดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก
THANK YOU